Współpraca z Kampinoskim Parkiem Narodowym

    

W dniu 13 września 2012 r. miało miejsce spotkanie między specjalistą ds. ekologii projektu LIFE+ „Wisła Warszawska”, Łukaszem Poławskim a pracownikami Kampinoskiego Parku Narodowego. W rozmowach w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego uczestniczyli ze strony KPN: zastępca dyrektora Mirosław Markowski, koordynatorzy projektu LIFE+ „ActiveKPN” – Karol Kram i Ryszard Tlaga, oraz specjalista ds. ochrony przyrody Paweł Dzirba. Następnie odbyła się wycieczka po terenie, na którym realizowany jest projekt LIFE+ „ActiveKPN”. Uzgodniono, że kontakty i wymiana doświadczeń dotycząca realizowanych projaktów będą utrzymywane a pracownicy KPN zostali zaproszeni do złożenia rewizyty na obszarze projektu „Wisła Warszawska”.

Źródło fot. strona Kampinoskiego Parku Narodowego

Źródło fot. strona Kampinoskiego Parku Narodowego

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.