Współpraca z Kampinoskim Parkiem Narodowym

    

W dniu 13 września 2012 r. miało miejsce spotkanie między specjalistą ds. ekologii projektu LIFE+ „Wisła Warszawska”, Łukaszem Poławskim a pracownikami Kampinoskiego Parku Narodowego. W rozmowach w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego uczestniczyli ze strony KPN: zastępca dyrektora Mirosław Markowski, koordynatorzy projektu LIFE+ „ActiveKPN” – Karol Kram i Ryszard Tlaga, oraz specjalista ds. ochrony przyrody Paweł Dzirba. Następnie odbyła się wycieczka po terenie, na którym realizowany jest projekt LIFE+ „ActiveKPN”. Uzgodniono, że kontakty i wymiana doświadczeń dotycząca realizowanych projaktów będą utrzymywane a pracownicy KPN zostali zaproszeni do złożenia rewizyty na obszarze projektu „Wisła Warszawska”.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.