Wycieczka ornitologiczna wzdłuż Wisły – 18 maja

    

Zapraszamy na kolejną, jak zwykle bezpłatną, wycieczkę wzdłuż Wisły.

Znowu spotykamy się na lewym brzegu. Będziemy zwiedzać południowe rejony obszaru projektowego (naszego projektu ochrony ptaków Wisły warszawskiej). Zawędrujemy w okolice rzeki Jeziorki, będziemy penetrować sielskie, wiejskie obrzeża Warszawy.

Zbiórka 18 maja, w sobotę, o 9.00, na pętli autobusu 725 – jest to przystanek Kępa Okrzewska-Cmentarz 01.

Wycieczkę poprowadzi doświadczony terenowiec, ornitolog, Robert Miciałkiewicz.

Jak zwykle nie ma zapisów, wstęp wolny, a wycieczka jest bezpłatna.

Wycieczka potrwa pewnie około 3 godzin, ale odłączyć można się wcześniej.

Będzie to kolejna z cyklu wycieczek. Planujemy ich całą serię wzdłuż obszaru naszego projektu Life+. Więcej o projekcie znajdziecie tutaj: Cykl wiślanych wycieczek z ornitologiem

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.