Wyspy lęgowo – wegetacyjne

Autor: Alicja Gasek    

Na przełomie czerwca 2014r. zrealizowano jedno z ważniejszych założeń projektu pn. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” – skonstruowano i zakotwiczono trzy pływające wyspy dla ptaków. To duży krok do osiągnięcia celu, jakim jest odtworzenie kolonii lęgowych ptaków siewkowych w granicach warszawskiego odcinka Wisły.
Wyspy można obejrzeć w okolicy kanału Żerańskiego, przy siedzibie RZGW oraz w basenie przy składowisku złomu. Pojedyncza wyspa składa się z kilkudziesięciu trójkątnych elementów, stale ze sobą połączonych. Na wyspach znajdują się elementy lęgowe: wysypane piaskiem, idealne miejsca do składania jaj dla rybitw oraz elementy wegetacyjne, porośnięte roślinnością szuwarową, w których świetnie będą czuły się inne ptaki wodne. Konstrukcje są zakotwiczone do dna w taki sposób, aby dopasowywały się do zmiennych poziomów wody w zbiorniku i nie ulegały zalaniu. Za profesjonalny projekt, konstrukcję i zwodowanie wysp odpowiedzialna była firma Hydrolech, o dużym doświadczeniu w prowadzeniu podobnych działań. Szczegółowe informacje dotyczące wysp znajdziecie na stronie Hydrolecha.
Ptaki zainteresowały się nowymi pływającymi wyspami jeszcze zanim ukończono ich budowę! Roztropna kacza mama, wodząca swoje młode zajęła już jeden trójkąt wegetacyjny. Rybitwy, z natury mniej ufne niż krzyżówki, z zainteresowaniem krążą nad wyspami szykując się być może do przystąpienia do drugich lęgów po tym jak wysoka woda czerwcowa zmyła ich pierwsze zniesienia.
Kolejnym gościem na wyspach okazała się ciekawska wydra.
Miłośnicy ptaków! Lornetki w dłoń. Pamiętając o etyce obserwatora przyrody, odwiedźcie nowe wyspy, obserwujcie jakie ptaki oraz inne zwierzęta udało Wam się w ich okolicy zauważyć. Napiszcie nam o swoich obserwacjach.

Pływajace wyspy lęgowo wegetacyjne, lokalizacja koło RZGW:

RZGW1

RZGW2

RZGW3

RZGW4

Lokalizacja koło składowiska złomu:

zlomowisko1

zlomowisko2

zlomowisko3

zlomowisko4

Poniżej zasiedlone, podobne wyspy w Gdańsku (autorem fotografii jest Pan Leszek Iwanowski z firmy Hydrolech, któremu dziękujemy za możliwość skorzystania ze zdjęć).

19

30

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.