Wystawa fotografii ptaków warszawskiej Wisły

Autor: Wisła Warszawska    

Obecnie wystawa znajduje się w ZOO.
Zapraszamy do oglądania!

Lokalizacje wystawy:
1. Park Saski: 21 – 28 maja 2012;
2. Park Praski: 29 maja – 9 lipca;
3. Park Skaryszewski: 10 lipca – 9 sierpnia;
4. Park Ujazdowski: 10 – 31 sierpnia
5. Ogród Zoologiczny: 01 września – 21 marca 2013
6. Dom Kultury „Świt” na Targówku: 22 marca – 28 kwietnia,
7. Dziedziniec Urzędu Marszałkowskiego, pl. Bankowy 3/5: 29 kwietnia – 17 maja.
8. Park Czechowicki, Ursus: 18 maja – 30 sierpnia

Wystawa plenerowa prezentuje wybrane gatunki ptaków żyjących nad Wisłą w różnych miejscach – m.in.: na wyspach i piaszczystych łachach w nurcie rzeki, w lesie łęgowym i na terenach otwartych w międzywalu – na odcinku objętym działaniami projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl.
Fotografie na planszach wystawowych, przedstawiające gniazda i pisklęta, zostały wykonane przez profesjonalnych fotografów przyrody, którzy posiadali wymagane zezwolenia od RDOŚ. Zdjecia zostały wykonane zgodnie z etyką zawartą w kodeksie obserwatora ptaków.

Park Praski, fot. Ewa Kominek

Park Praski, fot. Ewa Kominek

4

Park Saski, fot. Ewa Kominek

Park Saski, fot. Ewa Kominek

Park Ujazdowski, fot. Ewa Kominek

Park Ujazdowski, fot. Ewa Kominek

Zoo warszawskie, fot. Anna Szczepanowska

Zoo warszawskie, fot. Anna Szczepanowska

Dom Kultury "Świt" na Targówku

Dom Kultury „Świt” na Targówku

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.