Zakończenie realizacji programu edukacyjnego

Autor: Ewa Kominek    

W styczniu 2013 roku zakończyliśmy realizację kilkumiesięcznego programu edukacyjnego pt. „Wisła – ptasia stolica”, skierowanego do młodzieży i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych z obszaru aglomeracji warszawskiej. Głównym celem programu było przybliżenie przyrody nadwiślańskiej, a zwłaszcza świata ptaków bytujących nad Wisłą, dla których rzeka jest ostoją lęgową, żerowiskiem i miejscem odpoczynku podczas wędrówek lub zimowiskiem.

Program składał się z trzech etapów, dzięki czemu uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach pobudzających różne rodzaje aktywności:
1. obserwacje terenowe ptaków i przyrody nadwiślańskiej z ornitologiem – rejsy łodziami po Wiśle (czerwiec – wrzesień 2012),
2. poznawanie ptaków z bliska – warsztaty w zoo z pracownikami działu edukacji i pielęgniarzami ptaków ( październik – listopad 2012).
3. praca własna – warsztaty plastyczne z plastykiem, polegające na malowaniu trójwymiarowych modeli ptaków nadwiślańskich ze styropianu lub tworzeniu kolaży na płaszczyźnie (listopad – grudzień).

Zaproszenie do udziału w programie wysłaliśmy do różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, szkół z klasami integracyjnymi, ogłosiliśmy także na naszej stronie oraz na fanpage’u na Facebooku. W programie uczestniczyło ponad 340 dzieci i młodzieży oraz ok. 60 opiekunów i nauczycieli. Dużym sukcesem jest fakt, że blisko 90% uczestników wzięło udział we wszystkich proponowanych przez Nas zajęciach.

Miłe zwieńczenie całego programu stanowiła wystawa prac plastycznych powstałych na warsztatach plastycznych. Uroczysty wernisaż odbył się 23 stycznia 2013 roku w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, obejrzeli film pt. Wisła Warszawska oraz, co ważne, mogli zobaczyć swoje własne prace w oryginalnej aranżacji przestrzeni wystawowej. Wystawę można było oglądać w Klubie przez ponad 2 tygodnie. Planujemy zaprezentowanie jej jeszcze w innych miejscach na terenie Warszawy.

Zapraszamy do przeczytania kilku relacji nadesłanych przez uczestników programu!
ZSS nr 105 w Warszawie,
grupa osób indywidualnych,
Stowarzyszenie Mierz Wysoko,
ZSS nr 102 w Warszawie
Sz.P. nr 61 z oddz. integracynymi.

Prace uczestników programu "Wisła - ptasia stolia" na wystawie, fot. Ewa Kominek

Prace uczestników programu „Wisła – ptasia stolia” na wystawie, fot. Ewa Kominek

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.