Zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

    

Pierwsza Warszawska Agenda 21 organizuje szkolenie pod nazwą NATURA WISŁY, poświęcone problemom przestrzegania przepisów na terenach objętych ochroną, nauce rozpoznawania różnych zagrożeń na podstawie przykładów, reagowania na przypadki łamania prawa, itp.

Uczestnicy szkolenia odwiedzą interesujące pod względem przyrodniczym zakątki nadwiślańskie w towarzystwie doświadczonych przewodników, otrzymają także pakiet materiałów szkoleniowych.
W ramach szkoleń odbędą się dwa, 5-6 godzinne warsztaty terenowe:

  • 7 września 2013 r. (sobota) – w rejonie rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”, zbiórka o godz. 9.00 na pętli autobusu 511 na ul. Aluzyjnej (przystanek Dąbrówka Wiślana);
  • 14 września 2013 r. (sobota) – w rejonie rezerwatu przyrody „Wyspy Zawadowskie”, zbiórka o godz. 10.00 na pętli autobusu 164 na ul. Bruzdowej (przystanek „Kępa Zawadowska”).

Są jeszcze wolne miejsca! Zapraszamy!

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału na adres e-mail: [email protected] lub o wysłanie sms’a o treści „natura wisly” z podaniem swojego imienia i nazwiska, na nr tel. 725-473-990.

Więcej informacji…

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.