Zapraszamy na konsultacje!

    

Lubisz spędzać czas nad brzegami Wisły w Warszawie? Chcemy poznać Twoją opinię na temat najlepszego wykorzystania terenów przybrzeżnych do rekreacji i turystyki! Zajrzyj do działu KONSULTACJE.

W ramach projektu planowane jest stworzenie szlaku edukacyjno-rekreacyjnego oraz wyposażenie i oznakowanie czterech punktów do obserwacji ptaków nad Wisłą.

Zapraszamy do udziału w spacerach konsultacyjnych nad Wisłą.
Chcielibyśmy wspólnie wypracować rozwiązania:

  • jak zorganizować lub poprawić już istniejącą infrastrukturę punktu?
  • jak informować o tym punkcie w terenie?
  • gdzie konkretnie zlokalizować punkt (dotyczy punktów na mostach)?

Terminy spacerów znajdziecie w zakładce HARMONOGRAM.

Zapraszamy!

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.