Zapraszamy na wystawę fotografii w warszawskich parkach!

    

Od końca maja do końca sierpnia można oglądać wystawę fotografii. Wystawa prezentuje ptaki żyjące nad Wisłą, na odcinku obejmującym aglomerację warszawską. Serdecznie zapraszamy!

Lokalizacja wystawy:
Park Saski: 21 – 28 maja;
Park Praski: 29 maja – 9 lipca;
Park Skaryszewski: 10 lipca – 9 sierpnia
Park Ujazdowski: 10 – 31 sierpnia
Ogród Zoologiczny: obecnie

Wisła, mimo regulacji i prób ingerencji człowieka w jej ukształtowanie, nadal potrafi zachwycić bioróżnorodnością i żywiołowością. Stanowi ostoję wielu gatunków zwierząt i siedlisko cennej roślinności. Na skraju Warszawy można zobaczyć niemal naturalny pejzaż, typowy dla środkowego biegu Królowej Polskich Rzek – szerokie koryto usłane zarośniętymi wyspami i piaszczystymi łachami, liczne starorzecza, brzegi porośnięte bujnym lasem łęgowym lub łąkami. Na piaszczystych łachach gnieżdżą m.in. rzadkie w Europie rybitwy białoczelne i rybitwy rzeczne, a w urwistych brzegach budują norki lęgowe zimorodki i jaskółki brzegówki.

wystawa

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.