Zaproszenie dla potencjalnych wykonawców do dialogu technicznego

    

Zapraszamy firmy do dialogu technicznego dot. przygotowania projektu oraz budowy systemu monitorowania siedlisk i kolonii on-line w ramach naszego projektu. Informację można pobrać w dziale DO POBRANIA – INNE.
Jest to zaproszenie dla potencjalnych wykonawców do rozmowy w jaki sposób taki system zaprojektować. Termin przekazywania zgłoszeń do dialogu upływa 14 stycznia 2014 roku. Ogłoszenie jest dostępne również na stronie Zarządu Mienia M.St. Warszawy.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.