Zapytanie ofertowe

    

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania charakterystki siedlisk związanych z bytowaniem i żerowaniem ptaków w obrębie obszaru objętego projektem LIFE+ WislaWarszawska.pl.

Szczegóły dotyczące zapytania są dostępne TUTAJ.

Termin składania ofert upływa 9 marca 2014 roku.

J_Gumowski_04 MIN_

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.