Bezpieczne wyspy dla mew

    

Ze sztucznej wyspy pływającej umieszczonej w Porcie Żerańskim w ramach projektu LIFE wislawarszawska.pl korzystają nie tylko rybitwy. Okazało się, że mewy siwe Larus canus, które gniazdują tam bardzo nielicznie na konstrukcjach portowych, przeprowadziły swoje pisklęta po opuszczeniu gniazd właśnie na sztuczną wyspę. Były tam w tym sezonie odchowywane pod czujnym okiem rodziców aż do uzyskania zdolności do lotu.

Wygląda na to, że wyspa pływająca wydała im się bezpieczniejsza jako miejsce dorastania młodych od reszty otaczającej je portowej infrastruktury.

IMG_0948

LACpull

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.