Bezpłatne rejsy po Wiśle

    

Wszystkie miejsca na rejsy w lipcu zostały zarezerwowane. Dziękujemy za zgłoszenia. Kolejne rejsy odbędą się w sierpniu – terminy ogłosimy 29 lipca.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dwugodzinne rejsy przyrodnicze statkiem po Wiśle Warszawskiej.

Planowane terminy rejsów:
7 lipca – niedziela,
13 lipca – sobota,
20 lipca – sobota,
27 lipca – sobota.

Czas trwania rejsu: 9.30 – 11.30.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na statku, uczestnictwo w rejsie musi zostać zgłoszone i potwierdzone. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym rejsie.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na mail [email protected] lub telefonicznie pod nr 535 531 613.

Podczas rejsu przewodnik będzie opowiadać o wiślanej przyrodzie i ciekawych miejscach na trasie. Prośba do uczestników rejsów o przesyłanie zdjęć lub krótkich relacji, które chętnie zamieścimy na stronie www.wislawarszawska.pl.

DSC_0004 - Ewa Kominek_03

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.