Bezpłatny program edukacyjny

    

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym „Wisła – ptasia stolica”, który jest skierowany do uczących się osób niepełnosprawnych.

Program „Wisła – ptasia stolica” ma za zadanie przybliżyć świat nadwiślańskiej przyrody, zwłaszcza różnych gatunków ptaków, dla których rzeka jest ostoją lęgową, żerowiskiem, korytarzem migracyjnym albo zimowiskiem. Program składa się z czterech etapów:
1. rejs po Wiśle (obszar m.st. Warszawa) z przewodnikiem ornitologiem (max. 20 osób jednorazowo), ok.90 min. termin: wrzesień – październik 2012 (zakończenie rejsów uwarunkowane stanem pogody)
2. zajęcia warsztatowe w ZOO (ok. 90 min.), termin: wrzesień – październik 2012.
* spacer, w trakcie którego uczestnicy poznają tajniki pracy pielęgniarzy ptaków i obejrzą ptaszarnię lub Ptasi Azyl, w którym hospitalizowane są ranne i chore ptaki;
* lekcja o ptakach żyjących nad warszawską Wisłą z wykorzystaniem filmu, zdjęć i eksponatów ptaków.
3. konkurs (wybór formy w porozumieniu z opiekunami): film, fotografia, plastyka, rzeźba, przedstawienie, instalacja, street art, inne (termin: październik – grudzień 2012)
4. Finał – publiczna prezentacja wyników konkursu w przestrzeni miasta (termin: grudzień 2012)

Obecnie prowadzimy zapisy na rejsy ornitologiczne po Wiśle oraz warsztaty w ZOO. W dziale „Do pobrania” zamieściliśmy formularz zgłoszeniowy. Można się jeszcze zgłaszać – indywidualnie lub zbiorowo. Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać na maila: [email protected]

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.