Bóbr

Autor: dr hab. Jerzy Romanowski    

Życie bobrów związane jest zarówno z wodą, zapewniającą bezpieczeństwo, jak i sąsiedztwem zadrzewień i łozowisk na brzegu, stanowiących źródło pokarmu. Według powszechnej opinii bytują nad śródleśnymi rzekami, jeziorami i bagniskami. Niespodzianką więc będzie dla wielu osób widok bobra na brzegu Wisły w samej Warszawie! Warto przypomnieć, że gatunek ten był prawie doszczętnie wytępiony, a pomyślny powrót bobra nad nasze wody jest efektem udanej akcji reintrodukcji (ponownego wypuszczenia na wolność) prowadzonej w ciągu blisko 50 lat i samoistnemu rozprzestrzenianiu się gatunku. Od dobrych kilku lat zwierzęta te stały się stałymi mieszkańcami brzegów i wysp na całej długości rzeki, o czym świadczy widok powalonych topoli, osik i wierzb, pogryzionych gałęzi, wydeptanych ścieżek i niezwykłych odbić olbrzymich tylnych łap, spiętych błoną pławną (na pierwszy rzut oka można wziąć je za tropy łabędzi).

fot. Marcin Łukawski

fot. Marcin Łukawski

Bóbr to okazałe zwierzę, ważące około 10 kilogramów. Jest dobrym pływakiem, jego tylne łapy służą za wiosła, a płaski ogon pełni ogon pełni rolę steru. Na lądzie porusza się jakby ociężale i przy najmniejszym niebezpieczeństwie ucieka do wody. Aktywny jest najczęściej o zmierzchu i przed świtem, zdarza się, że także w dzień.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.