Chude Wojtki

Autor: Zdzisław Smoliński    

Na 508 km szlaku żeglownego Wisły na prawym brzegu Wisły (od strony Wału Miedzeszyńskiego), około 300 i 700 m na północny-zachód od Mostku Siekierkowskiego, znajdują się dwie budowle koloru zielonego. Nazywają się one „Chudymi Wojtkami”. Są to ujęcia uzupełniające Wodociągu Praskiego.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.