Ciernik

Autor: Janusz Ligięza    

CiernikGasterosteus aculeatus L. 1758
Jest niewielką rybką z rodziny ciernikowatych, osiągającą długość 6–7 cm. Ciało ciernika jest bocznie spłaszczone i wrzecionowate. Trzon ogona wąski. Głowa stosunkowo duża, zakończona małym otworem gębowym. Oczy duże. Na grzbiecie duże i mocne kolce, których liczba waha się od 3 do 5 (najczęściej 3). Kolce te są ruchome, tak że cierniki mogą je składać przy przeciskaniu się przez gęste glony lub groźnie stawiać dla odstraszenia rywala lub w obliczu zagrożenia. „Groźny” wygląd dopełniają przekształcone w kolce płetwy brzuszne oraz pancerz z szeregu dużych płytek kostnych, pokrywających boki. Duże płetwy piersiowe spełniają funkcję napędu i sterują ruchem ryby. Grzbiet ciernika jest szaroniebieski do zielonooliwkowego. Boki srebrzystoszare, połyskujące na kolor miedziany, brzuch białawy. Płetwy bezbarwne, przezroczyste. W okresie tarła samce przybierają szatę godową. Grzbiet staje się wtedy zielononiebieski, gardło i piersi czerwone, tęczówka oka lśniąca, jaskrawoniebieska, a płetwy grzbietowa i odbytowa ciemne. Ciernik występuje w wodach słodkich i morskich umiarkowanej strefy półkuli północnej. W Polsce jest powszechnie spotykany, z wyjątkiem południowej części kraju. Zasiedla rzeki, jeziora, zbiorniki zaporowe, a także przybrzeżne słonawe wody Bałtyku. W skład diety ciernika wchodzą przede wszystkim larwy owadów wodnych, widłonogi, skąposzczety i wioślarki. Nie gardzą ikrą innych gatunków ryb.

Tarło ciernika rozciąga się od maja do sierpnia przy temperaturze 17–19°C. W okresie tym samice składają ikrę kilkukrotnie. Na miejsce rozrodu wybierają miejsca o piaszczystym lub gliniastym dnie. Samiec wykopuje specjalne zagłębienie, w którym z części roślin buduje gniazdo. Do połączenia fragmentów roślin wykorzystuje kleistą wydzielinę swych nerek. Po ukończeniu budowy gniazda samiec zagania do niego jedną lub kilka samic, które składają w nim zwykle od kilkudziesięciu do nawet 300–400 ziarenek ikry. Po zapłodnieniu ikry samiec strzeże nie tylko samego gniazda, lecz także obszaru wokół niego, starając się odpędzić każdego, kto stanowi zagrożenie dla złożonej ikry i świeżo wyklutych larw.

Ciernik jest rybką często hodowaną w akwariach.

Ciernik (źródło: Wikimedia, fot. JaySo83, licencja CC BY-SA 3.0)

Ciernik (źródło: Wikimedia, fot. JaySo83, licencja CC BY-SA 3.0)

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.