Cykl szkoleń ‚Natura Wisły’

Autor: Pierwsza Warszawska Agenda 21    

szkolenie_natura_wisly

W ramach konkursu „Inicjatywy Nadwiślańskie”, Pierwsza Warszawska Agenda 21 organizuje cykl szkoleń pod nazwą NATURA WISŁY. Szkolenia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów w terenie – w warszawskiej części obszaru NATURA 2000 – Dolina Środkowej Wisły i adresowane są przede wszystkim do członków Społeczności WislaWarszawska.pl (SWW), ale może w nich wziąć również udział każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy o Wiśle i jej przyrodniczym obliczu oraz osoby, które chciałyby włączyć się w działalność SWW.

W ramach warsztatów terenowych, które poprowadzą znawcy tematów wiślanych, specjalizujący się w zagadnieniach ochrony przyrody, przedstawione i omówione zostaną sprawy i problemy związane z przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody, położonymi w zasięgu warszawskiego odcinka Doliny Środkowej Wisły. Posłużą do tego konkretne przykłady, których nie brakuje w terenie. Wśród omawianych zagadnień dominować będą tematy przyrodnicze, związane z obszarem szczególnej ochrony ptaków (OSO) jakim jest warszawski fragment Doliny Środkowej Wisły. Ale skupimy się przede wszystkim na praktycznych wskazówkach, które pomogą miłośnikom wiślanej przyrody identyfikować zjawiska zagrażające siedliskom przyrodniczym, od których uzależnione jest występowanie wielu gatunków zwierząt objętych ochroną. Wyjaśnimy uczestnikom co zagraża „wiślanej naturze” i jakie są tego przyczyny. Odpowiemy zatem na najważniejsze pytania wynikające z problemów, które pojawiają podczas obserwacji prowadzonych w terenie przez członków SWW, w tym m.in.:

1. Jak stosować w praktyce „Regulamin członków Społeczności Wisły Warszawskiej”?
2. Jaki jest cel i zasady ochrony obszaru NATURA 2000 – Dolina Środkowej Wisły?
3. Dlaczego powołano rezerwaty na wiślanych wyspach i gdzie one się znajdują?
4. Jak śledzić i identyfikować zagrożenia na całym odcinku Wisły warszawskiej?
5. Jak reagować i gdzie zgłaszać różne przypadki naruszenia prawa?

A poza tym odwiedzimy interesujące miejsca, nie tylko, żeby obserwować cuda wiślanej natury, ale żeby sprawdzić i dowiedzieć się jakie są jej związki i relacje z miastem (ze zjawiskami kulturowymi, społecznymi, z działalnością gospodarczą czy inwestycyjną), jaki jest reżim rzeki i jak kształtuje on koryto rzeczne. No i rzucimy trochę informacji o historii rzeki. Na niektóre okazy popatrzymy przez lupę, a na niektóre przez lornetkę. Bo wszystko co się dzieje w najbliższym sąsiedztwie rzeki w różnym stopniu ma wpływ na to jest celem ochrony obszaru NATURA 2000.
Uczestnicy szkolenia otrzymują od nas materiały informacyjne na temat terenu, w którym prowadzone będą warsztaty. Dostaną także wzory formularzy do indywidualnego wypełnienia w czasie warsztatów, gdyż jednym z zadań szkolenia będzie przygotowanie własnego raportu (sprawozdania) z przeprowadzonego w terenie oraz przesłanie go do systemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W ramach projektu NATURA WISŁY zaplanowaliśmy dwa warsztaty w terenie:

  • 7 września 2013 r. (sobota) – w rejonie rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”, zbiórka o godz. 9.00 na pętli autobusu 511 na ul. Aluzyjnej (przystanek Dąbrówka Wiślana);
  • 14 września 2013 r. (sobota) – w rejonie rezerwatu przyrody „Wyspy Zawadowskie”, zbiórka o godz. 10.00 na pętli autobusu 164 na ul. Bruzdowej (przystanek „Kępa Zawadowska”).

Zajęcia w potrwają ok. 5 – 6 godzin, dlatego w wyposażeniu każdego uczestnika nie powinno zabraknąć prowiantu. Poza tym warto zabrać ze sobą lornetkę, aparat fotograficzny (potrzebny do udokumentowania zaobserwowanych zdarzeń), lupę (szkło powiększające), długopis lub ołówek oraz twardą podkładkę do notowania obserwacji. Można też wziąć atlas ptaków. Przydałby się także GPS do określenia położenia (miejsca) zaobserwowanych zdarzeń. Bardzo ważne są wygodne, buty terenowe i odpowiednie ubranie.

Postaramy się także (wespół – zespół), pozbierać różne śmiecie i przedmioty porzucone na brzegu Wisły przez amatorów nadwiślańskich pikników.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w zajęciach na adres e-mail: [email protected] lub o wysłanie sms’a o treści „natura wisly” z podaniem swojego imienia i nazwiska, na nr tel. 725-473-990. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 września br. włącznie. Ponieważ liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, więc warto zrobić to wcześniej.

Serdecznie zapraszam
Jolanta Pawlak
Koordynator Projektu NATURA WISŁY

Jeśli chcesz się przystąpić do SWW kliknij tutaj.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.