Elektrociepłownia Siekierki

Autor: Zdzisław Smoliński    

Elektrociepłownia „Siekierki” wytwarza energię elektryczną i ciepło. Jest to największa i najnowocześniejsza elektrociepłownia w Polsce, druga co do wielkości w Europie. Zakład rozpoczął pracę w 1961 r. Podstawowym paliwem w elektrociepłowni jest węgiel kamienny. Dysponuje ona mocą cieplną 2081 MW i mocą elektryczną 622 MW. To oznacza, że może ogrzać 60 % budynków w Warszawie i zaświecić około 10400000 żarówek o mocy 60 W. Podstawowe jednostki wytwórcze to 4 bloki ciepłownicze, każdy o mocy termicznej 200 MW i elektrycznej 100 MW. Część kolektorową stanowią 4 kotły parowe i pięć turbin. Ponadto jest 6 kotłów wodnych (2 opalane mazutem), które są uruchamiane tylko w okresie zimowym. Kotły są wyposażone w elektrofiltry. Jeden z kotłów posiada filtr workowy oraz instalację odsiarczania spalin. Wychwycone popioły przez elektrofiltry były wykorzystane przy budowie Trasy Siekierkowskiej, jako dodatek do betonu. Popioły, które pozostają podczas procesu technologicznego, są magazynowane na składowisku odpadów paleniskowych przy Kępie Zawadowskiej. Wysokość najwyższej hałdy wynosi 113 m n.p.m.

Kominy elektrowni Siekierki, fot. Ewa Kominek

Kominy elektrowni Siekierki, fot. Ewa Kominek

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.