„Europa zmienia Warszawę”

    

Zapraszamy serdecznie na nasze stoisko w ramach wydarzenia „Europa zmienia Warszawę” w środę, 21 sierpnia (Dzień z ekologią) od 10.00 do 18.00.

Krakowskie Przedmieście, przy kościele Św. Anny

W programie:
– Ptasie warsztaty dla dzieci: malowanie Wisły, gra na temat życia rybitw, rozpoznawanie zwierząt nadwiślańskich, itp.
– Stanowisko geomorfologiczne,
– Pokazy filmów o nadwiślańskiej przyrodzie oraz projekcie LIFE+ WislaWarszawska.pl,
– Makieta platformy pływającej dla ptaków.

Więcej informacji:

plakat

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.