Film przyrodniczy Wisła Warszawska

    

Dr Andrzej Kruszewicz opowiada o świecie ptaków i siedliskach, które zamieszkują: lesie łęgowym, piaszczystych wyspach, obszarze śródmiejskim. Wisła w obrębie aglomeracji warszawskiej potrafi zachwycić pięknymi krajobrazami i naturalnością.

W filmie pojawiły się następujące zwierzęta:

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.