Fort Augustówka

Autor: Zdzisław Smoliński    

Fort Augustówka

Na lewym brzegu Wisły, przy trasie Siekierkowskiej, znajduje się wał stanowiący część dawnego Fortu X Augustówka (zwany też Siekierki). Jest to budowla obronna z lat 80. XIX wieku. Zamykała ona pierścień w rosyjskich fortyfikacjach Warszawy. Obiekt, ze względu na położenie na podmokłym terenie, nie wzmocniono elementami murowanymi. Umocnienia składały się z dwóch ziemnych wałów otoczonych fosą i zamykały dolinę Wisły. W 1913 r., w związku z likwidacją tego obiektu, zniszczono część ziemnych elementów tej budowli. Obecnie na koronie wału są jeszcze widoczne ślady okopów strzeleckich. We wrześniu 1939 r. broniły się tu wojska polskie, a w 1944 r. wojska niemieckie.

Po II wojnie światowej fort przeznaczono na strzelnicę wojskową. Jeszcze nie tak dawno w tym miejscu bawiące się dzieci wygrzebywały z kulochwytów pociski (zwane „czubkami”) po nabojach. Po wybudowaniu trasy Siekierkowskiej zlikwidowano strzelnicę. Aktualnie są tu organizowane zawody: modelarskie, strzeleckie (z karabinków sportowych), łucznicze. Znajduje się tu też ziemny tor z przeszkodami dla cyklistów. Wokół fortu przebiega interesująca trasa rowerowa.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.