Kamień. Pawilon edukacyjny.

    

Wszystkie aktualności na temat wydarzeń w Pawilonie można znaleźć na profilu:

https://www.facebook.com/Kamien.PawilonEdukacyjny

 

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.