Karty do gier terenowych nad Wisłą

Autor: Ewa Kominek    

Przestawiamy karty do gier terenowych, które przygotowaliśmy z myślą o uczestnikach cyklicznych imprez masowych nad Wisłą, takich jak Święto Wisły i Światowy Dzień Wody. Realnie, w grze bierze również udział kilku przewodników, którzy opowiadają ciekawostki o Wiśle. Uczestnicy otrzymują informacje z różnych dziedzin wiedzy, m.in. z ornitologii, botaniki, historii, geomorfologii.

Karty można pobrać (w zakładce „do pobrania”), wydrukować i spróbować samodzielnie odpowiedzieć na pytania, sprawdzając swoją wiedzę na temat Wisły warszawskiej.

1. Nad Wisłą

swięto wisły 1

święto wisły 2(1)

2. Wiślane pogawędki

dzień wody1(1)

dzień wody2

3. Wisła Warszawska

Gra terenowa - instrukcja, konkurs_01

Gra terenowa - instrukcja, konkurs_02

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.