Kępa Tarchomińska

Autor: dr Adam Jankiewicz     

Kępa Tarchomińska

Dawniej Holendry Tarchomińskie, niewielka podwarszawska wieś nadwiślańska położona przy charakterystycznej kępie wiślanej, naprzeciwko Łomianek. W roku 1951 została włączona w obręb granic Warszawy wraz z innymi sąsiadującymi wsiami. Obecnie niewielkie osiedle w północno-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Białołęka . Składa się z niewielu zabudowań zlokalizowanych wzdłuż wałów wiślanych.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.