Kilometraż Wisły

Autor: dr Joanna Angiel    

Idąc (lub płynąc) wzdłuż warszawskiej Wisły, zobaczymy na jej brzegach (w tym: na wałach przeciwpowodziowych) białe tablice z wyciętymi trzycyfrowymi numerami zaczynającymi się od „497” na lewym brzegu Wisły (Kępa Zawadowska). Jest to kilometraż Wisły. Jednak liczba „497” nie oznacza, że jesteśmy tyle kilometrów od źródeł rzeki, ani też od jej ujścia. Jest to odległość dzieląca nas od miejsca, które uznano za początek szlaku żeglownego Wisły, czyli od ujścia rzeki Przemszy do Wisły, gdzie znajduje się „kilometr 0”. Od niego, w górę rzeki, na odcinku około 125 kilometrów istnieje szlak spławny, a w dół – szlak żeglowny Wisły, aż do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej (Przekop Wisły), na 942 kilometrze.
Gdy wędrujemy lub żeglujemy z prądem warszawskiej Wisły, jej kilometraż rośnie. Na wysokości Starego Miasta nad Wisłą, na brzegu lewym, tam gdzie obecnie znajduje się przystanek tramwaju wodnego, zobaczymy tabliczkę kilometrażową „514 km”. Za „koniec” warszawskiej Wisły, na jej brzegu lewym można uznać miejsce, gdzie umieszczono tablicę z napisem „525 km”, a na prawym brzegu – tablicę: „529 km”.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.