Konkurs

    

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

konkurs_plywaki

Regulamin konkursu „Hasło na pływaki”

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, który otrzymał dofinansowanie ze środków instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Organizatorem niniejszego konkursu jest Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP), z siedzibą przy ul. Czeskiej 15a/5, 03-902 Warszawa, NIP: 113-254-45-94.

3. Hasło będzie miało na celu poinformowanie użytkowników Wisły o znaczeniu wysp wiślanych dla ptaków, w szczególności dla ochrony ptaków siewkowatych i zagrożeniach dla udatności lęgów wskutek penetracji wysp przez ludzi.

4. Hasło nie może sugerować zakazu pływania poza szlakiem żeglugowym, a co za tym idzie nie może wprowadzać w błąd użytkowników dróg wodnych.

5.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która prześle pomysł na hasło na adres e-mail: [email protected], zatytułowany „ Hasło na pływaki”. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgłoszenia dokonuje w jej imieniu rodzic lub pełnoletni opiekun. Nie ma ograniczeń co do ilości pomysłów na hasło zgłoszonych przez jednego Uczestnika.

6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie e-maila uczestnika do komunikacji ze Stowarzyszeniem STOP na potrzeby niniejszego konkursu.

7. Hasło, które zwycięży w Konkursie, zostanie umieszczone na tablicach zamocowanych do konstrukcji pływających na Wiśle (pływaki ze stelażem), ulokowanych w pobliżu wysp w obrębie rezerwatów przyrody Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie, Ławice Kiełpińskie.

8. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie pomysły, które:
• nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych podmiotów,
• nie godzą w dobre imię innych osób,
• nie zawierają treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
• nie są zabronione przez prawo.

9. Stowarzyszenie STOP nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych informacji.

10. Termin zakończenia przyjmowania pomysłów na hasło ustala się na 24.05.2013 roku.

11. Organizator zwróci się do zwycięzcy konkursu o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranego hasła niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.

12. Zwycięskie hasło wraz z informacją o jego autorze zostanie przedstawione do 31.05.2013 roku przez STOP poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.wislawarszawska.pl oraz na fanpage’u na Facebooku, na co Uczestnicy – przystępując do Konkursu – wyrażają zgodę.

13. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci koszulki z nadrukiem lub płyty z filmem przyrodniczym pt. Wisła warszawska (do wyboru) oraz miejsca dla dwóch osób na rejsie ornitologicznym po Wiśle warszawskiej.

14. STOP zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

15. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.