Konkurs

    

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie wiedzy związanej z Wisłą:)
Do rozwiązania jest 7 wiślanych zagadek a do wygrania – 10 kalendarzy i 10 kompletów posterów edukacyjnych!
Szczegóły znajdziecie na stronie KONKURSU.

konkurs_strona

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.