Krąp

Autor: Janusz Ligięza    

KrąpAbramis bjoerkna L. 1758
Jest podobny do wyżej opisanego leszcza. Ma wysoko wygrzbiecone, bocznie, silnie ścieśnione ciało. Głowa mała o tępym pysku i półdolnym otworze gębowym. Duże oczy. Długość ciała 20-30 cm, rzadko przekracza 35 cm i masę do 1 kg. Grzbiet zielonoszary do zielonoczarnego, niekiedy ciemnobrunatny z niebieskawym połyskiem. Boki jasne, srebrzyste. Strona brzuszna biaława do czerwonawej, srebrzyście lśniąca. Płetwy ciemnoszare. Nasada płetw piersiowych i brzusznych czerwonawa. Ciało pokryte dużymi cykloidalnymi (okrągłymi) łuskami. W Polsce krąp żyje w rzekach zajmując siedliska od odcinków podgórskich do słonawych wód Bałtyku. Występuje również w zbiornikach zaporowych gdzie z leszczem i płocią stanowią główny udział biomasy ichtiofauny, oraz w jeziorach. Zasiedla wody prawie całej Europie z wyjątkiem półwyspów Apenińskiego i Pirenejskiego. Jest dość pospolity w rzekach zlewni Morza Czarnego. Jesienią zbiera się w stada i wędruje na zimowiska w głębsze partie rzek i zbiorników. Pokarmem krąpia są owady i ich larwy, glony, mięczaki, skorupiaki planktonowe oraz skąposzczety. W skład diety wchodzą również szczątki roślin, ikra i drobny narybek.

Do rozrodu przystępuje na przełomie maja i czerwca przy temperaturze wody 17-19°C. Na miejsce tarła wybiera miejsca w przybrzeżnej strefie rzek i jezior z dużą ilością roślinności wodnej. Często wypływa na łąki zalane przyborem wód.

Krąp, z uwagi na liczne występowanie, jest łowiony przez wędkarzy dość często, chociaż nie należy do gatunków specjalnie cenionych.

Krąp (źródło: Wikimedia, fot. Algirdas, licencja CC BY-SA 3.0)

Krąp (źródło: Wikimedia, fot. Algirdas, licencja CC BY-SA 3.0)

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.