Lęgi na sztucznych wyspach w 2019r.

    

W tym roku na sztucznych wyspach pływających powstałych w ramach projektu Wislawarszawska.pl mieliśmy do czynienia z rekordową liczbą gniazd. Na wyspie pływającej w tzw. zimowisku Portu Żerańskiego zanotowaliśmy 46 gniazd rybitwy rzecznej oraz 15 gniazd śmieszki. Niestety z powodu wyjątkowo niskich stanów wód na rzece Wiśle wyspy osiadły na mieliźnie, a lęgi uległy zniszczeniu.

Na sztucznych platformach w korycie rzeki nie gniazdowała ani jedna para. Natomiast w basenach portowych Kanału Żerańskiego jak co roku do lęgów przystąpiła jedna para łabędzi niemych.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.