Lin

Autor: Janusz Ligięza    

LinTinca tinca L.1758
Nie jest rybą typowo rzeczną. Ma zwarte, mocno zbudowane, bocznie spłaszczone ciało o szerokim trzonie ogonowym. Głowa niewielka, zakończona końcowym otworem gębowym. W kącikach ust krótkie wąsiki. Oczy małe. Łuski drobne, głęboko osadzone w grubej skórze, obficie pokryte śluzem. Płetwy duże zaokrąglone. U samców płetwy piersiowe i brzuszne są dłuższe niż u samic. Ubarwienie lina jest uzależnione od koloru dna i wody, w której żyje. Od żółtego, poprzez zielony, aż po prawie czarny. Grzbiet ciemniejszy niż boki. Płetwy ciemne prawie czarne z zielonym odcieniem. Lin dorasta do 30-40 cm długości, maksymalnie 50 cm, osiągając masę 3-4 kg. Rozprzestrzeniony szeroko w całej Europie aż po Syberię. W Alpach spotykany do wysokości 1600 m n.p.m. Nie występuje na Islandii, w północnej Szkocji i północnej Skandynawii. Zasiedla jeziora, stawy oraz wolno płynące rzeki nizinne. Wybiera stanowiska o mulistym dnie, mocno porośniętym roślinnością wodną. W rzekach spotkać go można przede wszystkim w zatoczkach i starorzeczach. Lin jest bardzo ostrożny i płochliwy. W ciągu dnia trzyma się blisko dna, wykazując zwiększoną aktywność po zapadnięciu zmroku. Pokarmem lina są głównie larwy owadów, ślimaki, skąposzczety oraz skorupiaki. Nieznaczny udział w jego diecie stanowią rośliny.

Rozród przypada na okres od maja do lipca, przy temperaturze wody od 19 do 20°C. Z chwilą zbliżania się pory tarła dojrzałe do rozrodu osobniki zaczynają grupować się w stada. Ikrę składa w płytkich, osłoniętych, mulistych partiach wód, gęsto porośniętych roślinnością zanurzoną.

Lin jest chętnie łowiony przez wędkarzy, ponieważ jest płochliwą i silną rybą, wymagającą od wędkarza dobrego przygotowania, solidnego sprzętu i nie lada umiejętności. Jest ceniony również za delikatne i bardzo smaczne mięso. Wymiar ochronny dla lina wynosi 25 cm, a dobowy limit połowowy 4 sztuki.

Lin (źródło: Wikimedia, fot. Karelj, domena publiczna)

Lin (źródło: Wikimedia, fot. Karelj, domena publiczna)

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.