Agenda – Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.„Ochrona różnorodności biologicznej w miastach”.

    

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” finansowanego z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

PROGRAM KONFERENCJI:

16 marca

Miejsce: Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie

09:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
09:30 – 9:40 Powitanie i wprowadzenie
09:40 – 10:00 Program Life 2014-2020 – Informacje ogólne i rola NFOŚiGW.
Norman Czarnecki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10:00 – 10:15 Formy ochrony przyrody na terenie m.st. Warszawy.
dr Adam Dmoch, Anna Kucharska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
10:15 – 10:40 Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej.
Łukasz Poławski, Iwona Zwolińska, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
10:40 – 11:00 Czy jest sens odtwarzać łąki półnaturalne w Warszawie? Doświadczenia z projektu restytucji łąk na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.
dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski
11:00 – 11:20 Działania w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL jako przykład poprawy stanu ekologicznego rzeki w przestrzeni zurbanizowanej.
Artur Furdyna, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

11:25 – 11:45 przerwa kawowa

11:45 – 12:00 Adaptacja do zmian klimatu, a bioróżnorodność w miastach.
dr Wojciech Szymański, Fundacja Instytut Ekorozwoju
12:00 – 12:15 Miejskie mokradła Pekinu.
Guixiang Li, Uniwersytet Warszawski
12:15 – 12:35 Metody ochrony lęgowych ptaków wodnych na terenie modernizującego się portu w Gdańsku.
dr Szymon Bzoma, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
12:35 – 12:50 Wrocławskie Pola Irygacyjne – zagrożona ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym.
Bartosz Smyk, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
12:50 – 13:15 Dzikie życie w parkach miejskich – jakie i dlaczego mu sprzyjać.
prof. Maciej Luniak
13:15 – 13:40 Jak sprzyjać dzikiemu życiu w parkach miejskich.
prof. Maciej Luniak

13:40 – 14:30 Obiad

14:30 – 14:45 Społeczne działania na rzecz przyrody miejskiej – projekt „Przyroda Pola Mokotowskiego”
Paweł Pstrokoński, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
14:45 – 15:00 Ogrody przydomowe jako źródło inwazji obcych gatunków roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i jego sąsiedztwie.
Anna Bomanowska, Izabella Kirpluk, Anna Otręba, Uniwersytet Łódzki, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Kampinoski Park Narodowy
15:00 – 15:15 Badania ornitologiczne realizowane w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”
dr inż. Julia Dobrzańska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
15:15 – 15:30 Problemy ptaków w mieście.
dr Agnieszka Czujkowska, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
15:30 – 15:45 Wykorzystanie wież lęgowych dla jerzyków Apus apus w Toruniu.
Dariusz Węcławek, Piotr Kłonowski, Dariusz Płąchocki, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA

15:45 – 16:00 przerwa kawowa

16:00 – 16:15 Miejska populacja bobrów w Warszawie.
prof. Jerzy Romanowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
16:15 – 16:30 Dzięcioł białoszyi – gatunek specjalnej troski w mieście: wymagania siedliskowe, zagrożenia i propozycje ochrony.
Tomasz Figarski, dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
16:30 – 16:45 Inwazyjne kaukaskie barszcze (Heracleum Sosnowskyi i Heracleum mantegazzianum) w miastach – monitoring i zwalczanie.
Izabela Sachajdakiewicz, Zespół ekspertów Barszcz.edu.pl
16:45 – 17:00 Kanał Piaseczyński – ostoja ptactwa wodnego w centrum Warszawy.
Hanna Żelichowska
17:00 – 17:15 „Dzieci w naturę!” O potencjale nieużytków i „odlękawianiu” miejskiej natury na przykładzie projektu edukacji ekologicznej
Kacper Jakubowski, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu
17:00 – Dyskusja i Zakończenie

17 marca

Wycieczka terenowa
oprowadzający:

Iwona Zwolińska, Łukasz Poławski, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – wislawarszawska.pl

dr Łukasz Kozub, Uniwersytet Warszawski – lakawarszawska.pl

9:00 zbiórka pod budynkiem przy Pl. Powstańców Warszawy 2 (Hotel Gromada Warszawa Centrum)
9:15 – 13:30 Wycieczka terenowa
• Ścieżka piesza – Żoliborz;
• Wyspy pływające – Żerań;
• Pawilon edukacyjny, wyspy stałe, łąki zalewowe – Golędzinów;
• Miejsca postojowe, szlak edukacyjny, łąki zalewowe, odtwarzanie otwartych, piaszczystych siedlisk – Zawady;
• Rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie – Warszawa/Józefów;

13:30 – 14:30 obiad
14:30 Pożegnanie

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.