Most Poniatowskiego

Autor: Zdzisław Smoliński    

Był to trzeci, stały most drogowy w Warszawie. Został zbudowany w latach 1904 – 1914. Oddano go do użytku, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Projektantem oprawy architektonicznej mostu, w stylu renesansu, był architekt Stefan Szyller. Z początku most nosił imię cara Mikołaja II (most Mikołajewski). W 1915 r., Rosjanie, wycofując się, zburzyli most. W tym samym roku obiektowi nadano imię księcia Józefa Poniatowskiego. Most odbudowano w 1927 r. Ponownie został wysadzony przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Elementy mostu zwaliły się do Wisły. Jeden ze stalowych elementów przeprawy można jeszcze oglądać od strony Saskiej Kępy.
Po zakończeniu II wojny światowej, most ponownie został odbudowany w nieco uboższej formie i oddany do użytku 22 lipca 1946 r. Most o długości 506 m jest usytuowany na 8 przęsłach. Na niezniszczonych przęsłach pozostały ocalałe herby guberni Królestwa Polskiego z okresu zaborów.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Więcej informacji o dekoracjach ławeczek mostu znajduje się na fanpage’u naszego projektu.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.