Most Średnicowy

Autor: Zdzisław Smoliński    

To jeden z dwóch warszawskich mostów kolejowych na Wiśle Warszawskiej. Znajduje się między mostem Poniatowskiego, a mostem Świętokrzyskim. Zbudowano go w latach 1921 – 1931 jako część linii średnicowej łączącej Dworzec Główny z Dworcem Terespolskim (obecnie Dworzec Wschodni). Zaprojektował go Aleksander Pstrokoński. Był to most podwieszony na łukowatych przęsłach. Przeprawa została zniszczona 13 września 1944 r. przez wycofujących się z Pragi Niemców. Odbudowano go w latach 1945 – 1949 (otwarcie 23 września 1949 r.) Most stanął na filarach obniżonych o 5 m w stosunku do poprzedniej konstrukcji. Długość mostu wynosi 445 m, szerokość całkowita 9 m. Ma 5 przęseł. Obecnie znajdują się cztery tory kolejowe. Dwa z nich są przeznaczone dla ruch dalekobieżnego, pozostałe dwa służą do obsługi pociągów podmiejskich i Kolei Mazowieckich.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.