Most Świętokrzyski

Autor: Zdzisław Smoliński    

Most podwieszany na linach łączy Śródmieście i Pragę Północ. Został zbudowany w okresie od 28 września 1998 do 6 października 2000 r. i zastąpił saperski most Syreny. Konstrukcja wantowa jest wsparta na pylonie wysokości 90 m, z 48 stalowymi linami nośnymi. Liny służą do utrzymania i usztywnienia pylonu w płaszczyźnie symetrii płyty mostu. Jednym końcem lina jest zamocowana do wierzchołka pylonu, a drugim do elementu jezdnego mostu. Most zaprojektowało konsorcjum polsko-finskie. Inwestycję realizowała spółka Elektrim. Most razem z wiaduktem ma długość 479 m i całkowitą szerokość 30,8 m. Ma 7 przęseł. Według większości warszawiaków jest to najpiękniejszy most w stolicy.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.