Nowości na stronie internetowej

    

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia nowej odsłony mapy na naszej stronie. Troszkę zmieniliśmy jej wygląd i ułatwiliśmy nawigację. Można teraz też wyświetlić łatwo wszystkie typy obszarów chronionych prosto z geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ).
W dziale O projekcie zamieściliśmy film mówiący o naszym projekcie. Powstał on jako jeden z serii „Natura się o(d)płaca”. W tym odcinku wybieramy się w dolinę warszawskiej Wisły, a o jej przyrodzie oraz podejmowanych działaniach w ramach projektu LIFE+ opowie miedzy innymi ornitolog, dr Andrzej Kruszewicz oraz osoby zaangażowane w jego realizację.
Zapraszamy też do zajrzenia do działu NAD WISŁĄ. W zakładkach: NADWIŚLAŃSKA PRZYRODA, WISŁA HISTORYCZNA oraz INFRASTRUKTURA pojawiło sie sporo ciekawych artykułów!

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.