Oczyszczalnia ścieków ‚Południe’

Autor: Zdzisław Smoliński    

Przed wybudowaniem tej oczyszczalni ścieki z lewobrzeżnej Warszawy były odprowadzane, bez oczyszczania, bezpośrednio do Wisły. Budowa oczyszczalni rozpoczęła się w 2000 r. W 2005 r. nastąpił rozruch tego zakładu i zaczął on przyjmować ścieki, które po przecedzeniu były spuszczane z powrotem do Wisły. W dalszym ciągu były to jednak brudy. 3 lipca 2006 r. uruchomiono ostatnią część oczyszczalni. Budowa całego obiektu pochłonęła ponad 400 mln zł. Od tej daty zakład działa w pełnym zakresie i przyjmuje nieczystości z południowych rejonów lewobrzeżnej części miasta: Mokotowa, Natolina, Powsina, Sadyby, Siekierek, Służewca, Ursynowa i Wilanowa, co stanowi 1/4 powierzchni Warszawy. Oczyszczalnia posiada część chemiczną oraz mechaniczną, i aktualnie przerabia około 80000 m3 nieczystości na dobę. Obiekty są przykryte i zamknięte. Usuwana jest niepożądana woń (dezodoryzacja). Ścieki z „Południa”, prawie oczyszczone, wypływają z nowego kolektora do Wisły na wysokości pomnika „Chwała Saperom” przy Wisłostradzie. Wydajność Oczyszczalni Ścieków „Południe” wynosi 112000 m3 nieczystości na dobę. Ewentualna rozbudowa umożliwi wydajność 224000 m3 na dobę.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.