Owce w służbie ptakom

    

Wyspa stała na Golędzinowie, która powstała w ramach działania C.1 projektu, została także objęta usuwaniem roślinności w ramach działania C.2, które zostało zrealizowane pod koniec 2016 r. Tym niemniej, w sezonie 2017 r. roślinność na tej wyspie zaczęła silnie odrastać, szczególnie jeśli chodzi o obce gatunki inwazyjne takie jak klon jesionolistny. W celu utrzymania efektu wycinek i usunięcia odrostów przed nowym sezonem lęgowym, w Zarządzie Zieleni zdecydowano się wprowadzić na tę wyspę zwierzęta, mające pełnić rolę „naturalnych kosiarek”.

W związku z tym, w grudniu 2017r. na wyspie pojawiło się stado ok. 70 owiec i kóz. Kozy znalazły się w tym stadzie, gdyż chętnie jedzą korę klonu jesionolistnego, o który nam szczególnie chodzi. Zwierzęta są dobrze przystosowane do panujących warunków pogodowych jednakże kilka dni silnych styczniowych mrozów i opadów śniegu spowodowało konieczność wywiezienia zwierząt z wyspy. Stado powinno wrócić na wyspę wiosną i w znacznym stopniu ograniczyć odrastającą tam roślinność.

Wyspa na Golędzinowie została wybrana na cele wypasu m.in. ze względu na większe bezpieczeństwo zwierząt, niż na stałym lądzie (ograniczony dostęp dla ludzi i psów, które stanowią szczególnie duże zagrożenie) oraz jednocześnie uniemożliwienie ich rozchodzenia się z terenu wypasu ze względu na barierę wodną. W przyszłości metoda usuwania odrostów roślinności w drodze wypasu być może zostanie zastosowana na innych obszarach objętych działaniem C.2 projektu.

Więcej na temat wypasu można przeczytać tu:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/wyspa-owcza-w-warszawie

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22823105,abdul-naszym-pasterzem.html?disableRedirects=true

http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,22821076,nad-wisla-zamieszkalo-stado-owiec-mozna-je-spotkac-przy-moscie.html#BoxLokPozImg

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.