Płoć

Autor: Janusz Ligięza    

PłoćRutilus rutilus L. 1758
Płoć jest prawdopodobnie najpopularniejszą rybą w polskich wodach. Przeważnie nie przekracza 30 cm długości, sporadycznie zdarzają się większe okazy. Można ją spotkać zarówno w rzekach jak i w jeziorach i zbiornikach zaporowych. Zdolność przystosowania się do zmiennych warunków życia pozwala płoci zasiedlać wody słodkie i słonawe wody Bałtyku. Nie występuje tylko w potokach i rzekach górskich powyżej 800 m n.p.m. Płoć jest gatunkiem zasiedlającym całą Europę z wyjątkiem północnych południowych i zachodnich krańców kontynentu. Na wschód jej terytorium sięga aż do brzegów Pacyfiku. Ryby młode zajmują stanowiska w przybrzeżnej, porośniętej roślinnością strefie wody. Starsze osobniki, w jeziorach trzymają się sublitoralu, w rzekach natomiast przy nurtowej części wody. Ciało płoci w zależności od środowiska i dostępności pokarmu, jest mniej lub bardziej wygrzbiecone, ścieśnione w płaszczyźnie bocznej, otoczone krótkimi, regularnie rozmieszczonymi płetwami. Łuski stosunkowo duże cykloidalne (okrągłe). Nieduża głowa zakończona małym otworem gębowym, usytuowanym poziomo w położeniu krańcowym, oko zabarwione czerwono. Grzbiet płoci jest ciemnobrązowo-szary, z zielonkawym połyskiem. Boki srebrzyste, brzuch biały. Płetwy piersiowe, brzuszne i odbytowa pomarańczowo-czerwone, grzbietowa i ogonowa, ciemnoszare z czerwonym odcieniem. Płoć prowadzi dzienny tryb życia. Odżywia się larwami owadów, zoo- i fitoplanktonem, mięczakami, a także roślinami wodnymi.

Do rozrodu przystępuje na przełomie kwietnia i maja. Na tarło wybiera miejsca blisko brzegów, na płytkiej wodzie, gęsto porośnięte roślinnością.

Płoć jest chętnie łowiona przez młodych wędkarzy, ponieważ jest dość pospolita, a złowienie jej nie wymaga specjalnych umiejętności i drogiego oraz finezyjnego sprzętu.

Płoć (źródło: Wikimedia, fot. Karelj, domena publiczna)

Płoć (źródło: Wikimedia, fot. Karelj, domena publiczna)

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.