Podziękowania

Autor: Uczniowie i nauczyciele z ZSS nr 102    

Nasza Szkoła brała udział w programie edukacyjnym „Wisła – ptasia stolica”. Program przybliża dzieciom świat nadwiślańskiej przyrody, zwłaszcza gatunków ptaków, dla których rzeka jest ostoją lęgową, żerowiskiem i zimowiskiem. W trakcie programu wykorzystywane były różnorodne formy pracy dostosowane do możliwości i potrzeb naszych uczniów, co bardzo doceniamy.

Serdecznie dziękujemy za ten projekt. Nasze dzieci świetnie się bawiły, w czasie wycieczki po Wiśle, jak i w czasie warsztatów w ZOO. Zrodziło się mnóstwo pytań i pomysłów dotyczących przyrody w Warszawie. Największą frajdę sprawiły uczniom warsztaty z plastykiem. Powstały piękne wspólne prace.
Jeszcze raz dziękujemy.

100_6287x

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.