Pomnik Chwała Saperom

Autor: Zdzisław Smoliński    

Pomnik „Chwała saperom” został wykonany przez rzeźbiarza Stanisława Kulona i składa się z trzech części.

Pierwsza część to zasadniczy element pomnika. Jest ona usytuowana w perspektywie głównej alei Parku Kultury i Wypoczynku im. Edwarda Rydza-Śmigłego, znajduje się od strony zachodniej Wisłostrady, odsłonięta została 8 maja 1975 r. Przedstawia klęczącego sapera z założonym przez plecy karabinem, rozbrajającego minę przeciwpancerną. Sapera otacza 6 pylonów symbolizujących wybuch miny. Wysokość pylonów wykonanych ze stalowych płyt wynosi 17 m, a sapera wykonanego z brązu – 2,5 m. Na tych pylonach umieszczono 18 płaskorzeźb, wykonanych z brązu, przedstawiających sceny rozminowywania kraju, prac budowlano-inżynieryjnych i walk z żywiołami przyrody.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Druga część, umieszczona w przejściu podziemnym od strony wschodniej Wisłostrady, to płaskorzeźba wykonana z brązu, o wymiarach 2 m x 7 m, ukazująca desant żołnierzy Wojska Polskiego spieszących z pomocą dla powstańców warszawskich. Wśród żołnierzy i powstańców (w lewej, górnej części płaskorzeźby) znajduje się Syrena grożąca Niemcom złamanym mieczem.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Ostatnia część, usytuowana w nurcie Wisły, przedstawia trzech saperów wbijających babą słup metalowy w dno rzeki pod budowę mostu. Pomnik ma wysokość 6,5 m. Budowla wyraża wdzięczność żołnierzom, którzy budowali warszawskie mosty. Niestety ten pomnik został wykonany częściowo z zaprawy cementowej, więc saperzy już wietrzeją i się rozpadają. Pomnik z saperami stoi blisko żółciutkiej plaży i o zachodzie słońca jest oświetlony przepięknym pomarańczowym światłem. To zjawisko jest niebywale malownicze.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.