Powstają wyspy dla ptaków w okolicy Mostu Gdańskiego

    

Na początku września tego roku w ramach projektu rozpoczęły się w Warszawie prace ziemne w korycie Wisły na odcinku między Mostem Gdańskim, a Mostem Grota-Roweckiego (tzw. działanie C.1 – tworzenie wyspy stałej i ławic piaszczystych).Mają one na celu utworzenie na odcinku miejskim siedliska lęgowego przypominającego naturalne wyspy piaszczyste występujące w roztokowych odcinkach rzeki, czyli takiego, które preferują ptaki z rzędu siewkowych, min. rybitwy. Prace prowadzone są w pobliżu praskiego brzegu w przestrzeni międzyostrogowej poza szlakiem żeglownym. W ich wyniku powstanie wyspa i niewielka piaszczysta ławica.

Efekt ten ma zostać uzyskany poprzez izolację od brzegu istniejącego odsypiska w taki sposób by ograniczyć dostęp do niego ludzi i czworonożnych drapieżników. Boczna odnoga, do tej pory tylko częściowo odcinająca odsypisko od brzegu, została pogłębiona i poszerzona. Trwa też rozbiórka gruzowisk usypanych na resztkach dwóch starych, nie spełniających już swej roli, budowlach regulacyjnych. W ten sposób odsypisko przekształci się w wiślaną wyspę.

Dodatkowo poniżej wyspy układane są materace faszynowe, dociskane narzutem kamiennym. Na materacach powinien odkładać się piasek niesiony przez rzekę i tak powstanie ławica piaszczysta. Planuje się również regularne oczyszczanie wyspy z roślinności drzewiastej i krzewiastej. Ptaki siewkowe (mewy, rybitwy, sieweczki, brodźce), których ochronie ma służyć to działanie, gnieżdżą się nad Wisłą na ziemi, na odsłoniętych, piaszczystych plażach, głównie właśnie na wyspach.

Działanie to powinno doprowadzić do utworzenia półnaturalnego siedliska lęgowego z miejscami wyżej i niżej położonymi, tak żeby umożliwić ptakom lęgi, a także dać im możliwość odpoczynku i żerowania w okresach wędrówek.

IMAG1098

IMAG1114

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.