Praski Port Handlowy

Autor: Zdzisław Smoliński    

Praski Port Handlowy

Na przełomie XIX i XX wieku w miejscu obecnego Praskiego Portu Handlowego znajdował się obszar bagienny (starorzecze Wisły), nazywany przez warszawiaków Wilczą Kępą. 20 maja 1919 r., w tym miejscu, rozpoczęto budowę basenów portowych. Według pierwotnych planów port miał składać się z 5 basenów. Ostatecznie zbudowano 2 baseny portowe, które istnieją do dziś. Brzegi portu umocniono ścianami betonowymi i bulwarami kamiennymi. Ze Śląska, barkami, do portu przewożono węgiel, wyroby hutnicze i materiały budowlane. Znad morza płynęły do Warszawy owoce cytrusowe, kawa i herbata. Ponadto przeładowywano tu zboże, warzywa, cement, piasek i żwir. W okresie zimy Praski Port Handlowy był portem zimowym. Po II wojnie światowej żegluga śródlądowa w Warszawie miała coraz mniejsze znaczenie. W porcie przeładowywano głównie żwir i piasek. Z chwilą otwarcia portu na Żeraniu (r. 1963), Praski Port Handlowy stracił na znaczeniu. Zadania przeładunkowe przejął Port Żerański. Obiekt zajmuje obszar 50 ha. W 2000 r. ten teren został przekazany firmie Elektrim, w ramach rozliczenia kosztów budowy mostu Świętokrzyskiego. Na tym obszarze planuje się uruchomić inwestycję handlowo-mieszkaniową.

Port Praski, źródło: NAC

Port Praski, źródło: NAC

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.