Projekt „Walory natury Wisły warszawskiej”

Autor: Związek Polskich Fotografów Przyrody    

4.09.2013
Z ogromną przyjemnością zapraszam wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym w ramach projektu „Walory natury Wisły warszawskiej”, organizowanym przez Okręg Mazowiecki Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Celem konkursu jest uwiecznienie w kadrze niepowtarzalnego uroku warszawskiego odcinka Wisły. Zgłoszone fotografie powinny prezentować ulotność, tajemniczość, delikatność oraz niepowtarzalność danej chwili, czy to w bliskim ujęciu, czy też w szerszym spojrzeniu, bez względu na prezentowany temat, którym może być cała przyroda ożywiona, nieożywiona, a także zjawiska przyrodnicze. Zdjęcia portretowe zwierząt powinny zawierać to, co jest dla portretu oczywiste, ale również przekazywać osobowość i charakter fotografowanego zwierzęcia w nowy, oryginalny sposób. Kadry prezentujące zachowania zwierząt winny przedstawiać niezapomniane, niepowtarzalne lub też dramatyczne momenty, przy jednoczesnym uwzględnieniu walorów estetycznych fotografii.

W konkursie przewidziane są cenne narody rzeczowe.
Więcej informacji na temat projektu i konkursu fotograficznego na http://wisla.zpfp.pl/

Z życzeniami dobrej passy,

Koordynator projektu
Prezes OM ZPFP
Łukasz Bożycki


W ramach konkursu Inicjatywy Nadwiślańskie Związek Polskich Fotografów Przyrody realizuje projekt edukacji przyrodniczej poprzez sztukę „Walory natury Wisły warszawskiej”.

„Celem projektu realizowanego przez Okręg Mazowiecki Związku Polskich Fotografów Przyrody (OM ZPFP) jest edukacja przyrodnicza mieszkańców Warszawy i przyległych gmin. Chcemy promować ochronę przyrody, zwłaszcza w temacie zapewnienia spokoju ptakom w okresie lęgowym. Pragniemy pokazać piękno ekosystemów warszawskiej doliny Wisły jako miejsca współegzystowania wielu gatunków roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Będziemy także zachęcać mieszkańców Warszawy do aktywnego i twórczego spędzania czasu na tym terenie.

Projekt jest kilkuetapowy. W pierwszym etapie przeprowadzimy otwarty konkurs fotograficzny „Walory natury Wisły warszawskiej”, połączony z plenerem fotograficznym „Nadwiślański fotospacer”, podczas którego odbędzie się wykład proekologiczny. Celem konkursu jest zachęcenie do głębszego zapoznania się z nadwiślańską fauną i florą poprzez zaprezentowanie jej walorów. Kolejnym etapem jest stworzenie ze zdjęć konkursowych pokazu multimedialnego w konwencji diaporamy fotograficznej (pokaz przenikających się wzajemnie zdjęć, zsynchronizowany z podkładem muzycznym). Nasze działania zakończymy cyklem wykładów proekologicznych w szkołach, podczas których będziemy m.in. prezentować stworzoną wcześniej diaporamę „Walory natury Wisły warszawskiej”. Podstawowym przesłaniem wystąpień będzie ochrona przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem warszawskiego odcinka Wisły. Poruszymy także temat ochrony ptaków, jak również udzielania im pomocy w sytuacji zagrożenia ich zdrowia i życia. Podczas wykładów zostaną też omówione etyczne zasady fotografowania, które zapewniają bezpieczeństwo fotografowanym zwierzętom.”

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.