Projektowanie ptasiej stolicy

Autor: Urząd m.st. Warszawy    

Komunikat prasowy 14.09.2012

Umowa na wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej największego projektu przyrodniczego w stolicy podpisana.

Projektant ma trudne zadanie: połączyć ochronę przyrody z możliwością udostępnienia nabrzeży Wisły mieszkańcom. Podjęła się tego firma Halcrow Limited Group pochodząca z Wielkiej Brytanii. Umowa obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Koszt projektowania to 1,7 mln zł. Gotowy projekt ma powstać do grudnia 2013 r.

Nasza Wisła lubi zaskakiwać – raz wyżem stulecia, raz niżem tysiąclecia – ale również swoim bogactwem przyrodniczym. Występowanie na terenie miasta obszarów Natura 2000 niesie ze sobą dużo ograniczeń, jednak w przypadku Warszawy umiemy to docenić i korzystać ze wsparcia kierowanego na ochronę takich obszarów. – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy. Mnie cieszy przede wszystkim, że Warszawiacy coraz chętniej przychodzą nad Wisłę.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania, które bezpośrednio poprawią warunki życia ptaków nad Wisłą. Z myślą o rybitwach powstaną sztuczne wyspy, stałe i pływające, na których ptaki będą mogły bezpiecznie przystępować do lęgów.

Zgodnie z zasadą, że projekt ma służyć nie tylko ptakom ale i ludziom, działaniom, ukierunkowanym bezpośrednio na ochronę ptaków i ich siedlisk, towarzyszyć będzie tworzenie miejsc służących wypoczynkowi i edukacji przyrodniczej mieszkańców. Planowane są m.in. wycieczki nad rzekę i rejsy, prowadzone przez doświadczonych przyrodników, akcje w przestrzeni miejskiej, wystawy fotograficzne, szlaki edukacji przyrodniczej nad Wisłą, publikacje materiałów dydaktycznych.

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” jest próbą znalezienia równowagi pomiędzy skutkami szybkiego rozwoju miasta a potrzebą ochrony jego naturalnego charakteru i wartości przyrodniczych.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.