Przewietrzanie Warszawy dzięki Wiśle

Autor: dr hab. Joanna Angiel    

Kierunek osi doliny Wisły w Warszawie oraz jej rozmiary (wysokość zboczy doliny, jej szerokość, w tym szerokość koryta rzeki) mają wpływ na to, z jakiego kierunku może „wpływać” do miasta powietrze oraz w jakim tempie się ono przemieszcza. Dzięki dolinie warszawskiej Wisły, która jest swoistym korytarzem, stolica, a przynajmniej jej obszary leżące bliżej Wisły, są dobrze „przewietrzane”, nie tworzą się tu zastoiska zanieczyszczonego powietrza. Jest ona dobrodziejstwem, bez którego klimat lokalny Warszawy byłby zupełnie inny, a negatywne tego skutki odczuwalibyśmy na co dzień. Pomyśl zatem o Wiśle i jej dolinie z wdzięcznością!

Gdy staniesz nad Wisłą, poczujesz zapewne ów „nadwiślański wiatr” wiejący wzdłuż rzeki, który zwłaszcza w upalne dni lata przynosi ochłodę i orzeźwienie.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.