Przyrodnicza audycja radiowa

    

Audycja z cyklu „Kierunkowy 22” radia WNET z 5.11.2012 roku, poświęcona życiu ryb i ptaków nad Wisłą Warszawską.

Po przejściu do odnośnika kliknij przycisk „posłuchaj teraz” : Sekrety warszawskiej Wisły.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.