Raport końcowy z realizacji projektu

    

WislaWarszawska.pl_final report_2018.08.31
załączniki:
załącznik nr 1
01.Spis skrotow i slow kluczowych
załącznik nr 2
02.Organigram Projektu_31.03.2018
załącznik nr 3
03.Schemat sposobu wdrazania Projektu
załącznik nr 6
00.Rysunki i fotografie
załącznik nr 7
0.Opis przedmiotu zamowienia

1.Zal.2a – mapa dzialan w lokalizacji Rajszew

2.Zal.2b – mapa dzialan w lokalizacji Lomianki Dolne

3.Zal.2c – mapa dzialan w lokalizacji Lomianki Dolne – Piaskarnia B

4.Zal.2d – mapa dzialan w lokalizacji Goledzinow

5.Zal.2e – mapa dzialan w lokalizacji Stara Wisla

6.Zal.2f – mapa dzialan w lokalizacji Zawady – miedzywale

7.Zal.Decyzja OOS RGO.6220.12.2013
załącznik nr 8
a.Zapytanie ofertowe
załącznik nr 9
1.1_PO_P1

1.3_PO_P3

1.5_PO_P5

1.6_PO_6

2.1_PZT_P1

2.3_PZT_P3

2.5_PZT_P5

2.6_PZT_P6

3.1_PN_P1

3.3_PN_P3

3.5_PN_P5

3.6_PN_P6

4.0_Profile

5.0_Detale

Opis_PBW
załącznik nr 12
12.Plan Zarzadzania Obszarem_A.8
załącznik nr 13
13.Odpowiedzi na pytania Komisji_C.2,C.3,C.5,E.1
załącznik nr 15
a.Raport uproszczony_07-11.2017

b.Raport koncowy_03.2017-02.2018

c.Raport uproszczony_03-05.2018
załącznik nr 17
17.After-LIFE conservation plan_E.7.doc
załącznik nr 18
18.Wykres Gantta
załącznik nr 19
19.Podsumowanie warsztatow dla nauczycieli_D.3
załącznik nr 20
20.Odpowiedzi na pytania Komisji_25-lecie_D.3
załącznik nr 21
a.1.Agenda PL

b.Abstrakty

c.Prezentacja WislaWarszawska
załącznik nr 22
22.Raport z III fali badan sondazowych_E.4
załącznik nr 23
1.Raport laika_PL_WislaWarszawska.pl
załącznik nr 24
24.Project outcomes final indicators

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.