Rejsy przyrodnicze po Wiśle

    

UWAGA! Już wszystkie miejsca na rejsach zajęte. Zapraszamy na kolejne – będziemy informować o nich na stronie.

Zapraszamy Was na bezpłatne rejsy przyrodnicze stateczkiem po Wiśle warszawskiej. Rejsy planujemy o 9.00 rano w sobotę (8.09.2012). Potrwa około 2 godzin. Na statku będzie przewodniczka, która będzie opowiadać o wiślanej przyrodzie.

Kto jest chętny – prosimy o zgłaszanie się WYŁĄCZNIE poprzez maila zatytułowanego: „Bezpłatny rejs przyrodniczy po Wiśle Warszawskiej” na adres: [email protected]

Rejsy są organizowane w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264).

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.