Relacja z programu „Wisła – ptasia stolica”.

Autor: Beata Boguszewska, ZSS nr 105 w Warszawie    

Projekt edukacyjny „Wisła – ptasia stolica” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży ZSS nr 105 w Warszawie. Wzięło w nim udział dwudziestu uczniów naszej szkoły. Wraz z opiekunami uczestniczyli oni w rejsie po Wiśle, warsztatach w Z00 oraz warsztatach plastycznych.
Podczas rejsu przyrodniczego młodzież podziwiała z bliska piękno nadwiślańskiego krajobrazu. Uczniowie zobaczyli różne gatunki ptaków m. in. mewy śmieszki, kawki, sroki, kormorany, krzyżówki, dla których rzeka jest ostoją łęgową, żerowiskiem, korytarzem migracyjnym albo zimowiskiem. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem słuchali opowieści przewodników – ornitologów, i chętnie zadawali im pytania.

181020121909

Fot. Mariola Biała-Hausman, Podziwianie piękna nadwiślańskiego krajobrazu.

Fot. Mariola Biała-Hausman, Podziwianie piękna nadwiślańskiego krajobrazu.

Z pewnością na długo w naszej pamięci pozostanie wizyta w ZOO. Uczniowie wspominają ją bardzo mile. Wszystkim podobały się przeprowadzone tam warsztaty oraz możliwość zobaczenia prawdziwych zwierząt oraz eksponatów ptaków. Zarówno rejs jak i zajęcia w ZOO były pouczające, a uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat ptaków żyjących nad warszawską Wisłą.

Fot. Mariola Biała–Hausman, Lekcja o ptakach żyjących nad warszawską Wisłą.

Fot. Mariola Biała–Hausman, Lekcja o ptakach żyjących nad warszawską Wisłą.

Ostatnim etapem projektu był konkurs ornitologiczny. Młodzież wykorzystując zdobytą wiedzę, umiejętności i własne doświadczenia oraz przeżycia, miała za zdanie, wykonać w grupach pracę plastyczną dotyczącą nadwiślańskich ptaków i ich naturalnego środowiska. Uczniowie z chęcią i zapałem przystąpili do realizacji konkursowego zadania.

Fot. Beata Boguszewska, Tworzenie prac konkursowych .

Fot. Beata Boguszewska, Tworzenie prac konkursowych .

Dzięki wykorzystaniu różnych technik plastycznych młodzież stworzyła unikalne, wyjątkowe i piękne prace.

IMG_0286

IMG_0287

IMG_0289

Fot. Beata Boguszewska, Prace konkursowe uczniów

Fot. Beata Boguszewska, Prace konkursowe uczniów

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.